Fagforening og sammenhold

Hvorfor skal man være medlem af en fagforening? Fagforeninger er en sammenslutning af de enkelte arbejdsgrupper. For at stå stærkere er det nødvendigt at slutte sig sammen i en gruppe.

De enkelte arbejdsgivere kunne før fagforeningernes opståen gøre næsten, som de ønskede. De enkelte arbejdere havde ingen rettigheder, men vidste ikke bedre dengang. Sådan er det heldigvis ikke længere, og de fleste har indset, at det er en god ting at bliv medlem af en fagforening.

Fagforeningen kæmper på dine vegne og er med til at gøre dine arbejdsvilkår bedre. I det store perspektiv kan det handle om fællesskabet og eksempelvis flere feriedage, men det kan lige så godt handle om dine kampe mod en chef, der muligvis har fyret dig uberettiget eller har snydt dig for løn.

Fagforeningen er således altid behjælpelig med at rådgive dig om dine rettigheder og tager kontakt til din arbejdsgiver, hvis dette måtte være nødvendigt. Din arbejdsgiver handler ikke nødvendigvis af ond vilje, men måske ganske enkelt af uvidenhed.

En nyopstartet virksomhed skal f.eks. også lære, hvordan man tegner kontrakter med sine ansatte og får alle aftaler nedskrevet på den korrekte måde. Her kommer fagforeningen ind i billedet og hjælper dig.